Millised joonised ja failid saate?

1.   Tööjoonised on väga detailsed ja sisaldavad kõiki olulisi andmeid nagu fermile mõjuvad koormused, toereaktsioonid, läbipaine, ogaplaatide koormatust jne.

2.   “Kaigaste” väljalõikamise detailne spetsifikatsioon, kas käsitis või siis automaatsele saele
3.   Ogaplaatide paigutus sõlmedes
4.   Puidu koguste väljavõte materjalide tellimiseks
5.   Ogaplaatide koguste väljavõte tellimiseks
6.   Failid: pdf, dxf ja 3D IFC

Võimalik on lahendada ka väga keerulisi katusekujusi.Oluline on, et katus saaks kiiresti vee- ja tuulekindlaks aga seda takistvad teatud lisatööd. Nendeks on viiluräästad ja otsaseinad. Ette järgatud, ning markeeritud prussid kiirendavad protsessi oluliselt ja ehitus platsil ei ole vaja mõelda, kuidas midagi teha. See töö on juba tehtud!Plaanid ja 3D pildid
Tööjoonised ja järkamised
Materjalide väljavõte